Marketing online – Dẫn đầu xu hướng truyền thông

Bảng giá Email Marketing

STT Tên dịch vụ Giá Hạn dùng Ghi chú
1 Chi phí xây dựng hệ thống 3.792.000 1 Năm
- Cấu hình hệ thống theo domain tài khoản CƠ BẢN
- Cấu hình hệ thống theo domain tài khoản THƯỜNG 3.910.000
- Cấu hình hệ thống theo domain tài khoản CAO CẤP 10.600.000
2 Chi phí Quản lý - Nhập liệu- Xử lý thông tin email
- Xử lý dữ liệu email
+ Từ 1 -> 1.000 email đầu tiên 1.700.000 Áp dụng với các email mới
+ Từ 1 -> 1.000 email tiếp theo 275.000
- Quản lý danh sách email 300.000 1 sự kiện
- Tạo và quản lý phân nhóm email

( Tối đa 3 phân nhóm )

- Báo cáo
+ Báo cáo email hợp lệ và không hợp lệ
+ Báo cáo số lượng email được gửi thành công
+ Báo cáo số lượng email đã đọc thư
+ Báo cáo số lượng email click vào link trong thư
3 Chi phí lưu trữ dung lượng email Tùy theo số lượng email nhiều hay ít
- 0 - 500 470.000 Tháng
- 501 - 1.000 705.000 Tháng
- 1.001 - 1.500 940.000 Tháng
- 1.501 - 2.500 1.410.000 Tháng
- 2.501 - 2.600 1.645.000 Tháng
- 2.601 - 2.700 1.880.000 Tháng
- 2.701 - 5.000 2.350.000 Tháng
- 5.001 - 5.200 2.585.000 Tháng
- 5.201 - 5.600 3.055.000 Tháng
- 5.601 - 10.000 3.525.000 Tháng
- 10.001 - 10.200 3.760.000 Tháng
- 10.201 - 10.600 4.230.000 Tháng
- 10,601 - 11,000 4.700.000 Tháng
- Trên 11.000 Xin liên hệ
4 Thiết kế và khởi tạo Template email 1 cái/event
- Thiết kế theo mẫu thư truyền thống Miễn phí Chỉ có nội dung và 1 hình ảnh đi kèm
- Thiết kế theo mẫu có sẵn của hệ thống 350.000
- Thiết kế theo yêu cầu
+ Thiết kế template (mockup) 720.000
+ Chuyển từ mockup sang HTML 720.000
- Chi phí khởi tạo email và gửi email
+ Gửi từ 1-5 nhóm 150.000
+ Gửi từ 6-10 nhóm 300.000
+ Trên 10 nhóm Xin liên hệ
Lưu ý :

Giá trên chưa bao gồm chi phí VAT


Báo giá này có giá trị từ 01/02/2019 đến 31/03/2019

Tổng tiền
0 vnđ