Thiết kế website doanh nghiệp

Bảng giá Email Doanh Nghiệp

Tính năng Office 365 Business Essentials Office 365 Business Premium
Giá / năm 980.700 vnd 3.222.300 vnd
Ghi chú :

Giá trên đã bao gồm chi phí cài đặt hệ thống: 1.450.000 vnd / tên miền


Các phiên bản Word, Excel, Outlook và PowerPoint trên web
Exchange, OneDrive, Sharepoint, Microsoft Team
Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ trên OneDrive
Mạng nội bộ toàn công ty và site nhóm với SharePoint
Các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video dành cho tối đa 250 người
Trung tâm dành cho làm việc nhóm giúp kết nối nhóm của bạn bằng Microsoft Teams
Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
Số lượng người dùng tối đa: 300
Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại
Nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng bằng Outlook Customer Manager
Quản lý doanh nghiệp của bạn tốt hơn với Microsoft Bookings
OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ khác nhau)
Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office ở PC hoặc máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, (cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC)
OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote
Một giấy phép bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên 5 điện thoại, 5 máy tính bảng, 5 PC( hoặc MAC) cho mỗi người dùng Chỉ 5 điện thoại và 5 máy tính bảng
Số người dùng

Office 365 Business Essentials

vnd/người dùng/năm

người sử dụng

(Chỉ các phiên bản trên web và thiết bị di động)

Exchange, OneDrive, Sharepoint, Microsoft Team

Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh

Các phiên bản Word, Excel và PowerPoint trên web

Một giấy phép bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên 5 điện thoại, 5 máy tính bảng cho mỗi người dùng

Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ trên OneDrive

Mạng nội bộ toàn công ty và site nhóm với SharePoint

Các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video dành cho tối đa 250 người

Trung tâm dành cho làm việc nhóm giúp kết nối nhóm của bạn bằng Microsoft Teams

Nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng bằng Outlook Customer Manager

Quản lý doanh nghiệp của bạn tốt hơn với Microsoft Bookings

Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner

Số lượng người dùng tối đa: 300

Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Office 365 Business Premium

vnd/người dùng/năm

người sử dụng

(Chỉ các phiên bản trên web và thiết bị di động)

Exchange, OneDrive, Sharepoint, Microsoft Team

Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh

Các phiên bản Word, Excel và PowerPoint trên web

Một giấy phép bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên 5 điện thoại, 5 máy tính bảng, 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng

Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ trên OneDrive

Mạng nội bộ toàn công ty và site nhóm với SharePoint

Các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video dành cho tối đa 250 người

Trung tâm dành cho làm việc nhóm giúp kết nối nhóm của bạn bằng Microsoft Teams

Nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng bằng Outlook Customer Manager

Quản lý doanh nghiệp của bạn tốt hơn với Microsoft Bookings

Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner

Số lượng người dùng tối đa: 300

Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ khác nhau)

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office ở PC hoặc máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, (cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC)

Tính năng G Suite Basic G Suite Business G Suite Business
Giá / năm 3.131.200 vnd 4.812.400 vnd 8.875.300 vnd
Ghi chú :

Giá trên đã bao gồm chi phí cài đặt hệ thống: 1.450.000 vnd / tên miền


Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị Video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẽ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây không giới hạn(hoặc 1TB mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng)
Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện
Ediscovery dành cho Email, trò chuyện và tệp
Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive
S/MIME được lưu trữ cho Gmail
Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba
Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật
Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery
Số người dùng

G Suite Basic

vnd/người dùng/năm

người sử dụng

Email doanh nghiệp thông qua Gmail

Hội nghị Video và hội nghị thoại

Lịch được chia sẽ

Tài liệu, bảng tính và bản trình bày

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến

 Kiểm soát bảo mật và quản lý

Bộ nhớ đám mây 30 Gb

G Suite Business

vnd/người dùng/năm

người sử dụng

 Email doanh nghiệp thông qua Gmail

 Hội nghị Video và hội nghị thoại

Lịch được chia sẽ

Tài liệu, bảng tính và bản trình bày

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến

 Kiểm soát bảo mật và quản lý

Bộ nhớ đám mây không giới hạn(hoặc 1TB mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng)

 Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search

 Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện

 Ediscovery dành cho Email, trò chuyện và tệp

 Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng

G Suite Enterprise

vnd/người dùng/năm

người sử dụng

 Email doanh nghiệp thông qua Gmail

 Hội nghị Video và hội nghị thoại

Lịch được chia sẽ

Tài liệu, bảng tính và bản trình bày

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến

 Kiểm soát bảo mật và quản lý

Bộ nhớ đám mây không giới hạn(hoặc 1TB mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng)

 Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search

 Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện

 Ediscovery dành cho Email, trò chuyện và tệp

 Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng

Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail

 Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive

 S/MIME được lưu trữ cho Gmail

 Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba

 Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật

 Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery

Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn